Weert en omgeving

Introductie Natuur in Weert en omgeving.
Op onderstaande tabel zie je een overzicht van de door mij bezochte natuurgebieden. Deze kun je aanklikken.
Woorden in de berichten die rood gekleurd zijn, verwijzen naar een onderwerp. Als je daar op klikt kom je in dat bericht terecht. Door links bovenaan het scherm op het pijltje te klikken, ga je weer terug naar het vorige bericht.

"De huidige gemeente Weert en omgeving was in oude tijden voor ¾ omringd door woeste gronden, plassen en moerasgebieden. Het "eiland van Weert" kon toen ook alleen maar bereikt worden via hoger gelegen zandruggen (een overblijfsel uit de ijstijd), die in de moerassige gebieden lagen." (Bron: Stan Smeets, in "Andermaal Altweert").
Volledige tekst >>

Select language

Volgers


maandag 4 februari 2013

Natuur(gebieden) in Weert

"De huidige gemeente Weert en omgeving was in oude tijden voor ¾ omringd door woeste gronden, plassen en moerasgebieden. Het overige ¼ deel was ook nagenoeg afgesloten door onder andere de moeilijk begaanbare Boshover Heide, de Budeler Bergen en het Weerter Bos, waarin en waarlangs ook nog eens Russels Broek, Broekensteert, Bakewells Ven, Speckebroek en Heugter Broek lagen.
Het "eiland van Weert" was dus volledig omringd door vochtige en natte gebieden en kon toen ook alleen maar bereikt worden via hoger gelegen zandruggen (een overblijfsel uit de ijstijd), die in de moerassige gebieden lagen". (aldus Stan Smeets, in "Andermaal Altweert" ).

Historische kaart van Weert eo. rond 1900.
Zoals op de kaart goed te zien is, is Weert omgeven door lage en natte natuurgebieden.
De naam is dan ook terecht gekozen; wertha, waert,weerd, weert betekent namelijk in het Oudnederlands: laag liggend, aan water, of door water, omringd gelegen land.

Detail Altweerterheide
Interessant (tenminste voor mij als "ex-heiknuiter"), is te zien hoe Altweerterheide er toen uit zag; nagenoeg geen bebouwing dus, maar overwegend bossen, hei, veel moeras en zand. Pas de vele ontginningen in het begin van de 20e eeuw trokken nieuwe bewoners aan.

Informatiebord  bij Siëndonk
Weert maakt samen met de gemeenten Nederweert, Cranendonck, Bocholt, Bree, Kinrooi en Maaseik,deel uit van het Grensoverschrijdende Kempen-Broek. Het ruim 25.000 ha. grote Grenspark bevat een veelheid aan landschappen: moerassen, dekzandruggen met stuifzand en naaldbos, diep ingesneden beekdalen en de oostflank van het Kempisch Plateau in België.

Door Ark Natuurontwikkeling, Habitura en Rentmeesterskantoor Van Soest is een plan opgesteld om de komende jaren in Kempen-Broek natuur te ontwikkelen, het waterbeheer te verbeteren en ook de boeren tevreden te houden door grondaankoop en/of grondruil.
Ark gaat voor robuuste natuurgebieden waar natuurlijke processen hun gang mogen gaan en wil Kempen-Broek maken tot de "Veluwe van het zuiden". Dit wil men bereiken door van het oorspronkelijk aaneengesloten natuurrijk gebied, dat in de loop der eeuwen versnipperd is geraakt in kleinere, kwetsbare deelgebieden, weer één aaneengesloten natuurgebied te maken.

Het Kempen-Broek is onderdeel van het concept Ecologische Hoofdstructuur (EHS) dat gezien wordt als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. Door natte natuurgebieden weer aan elkaar te koppelen, ontstaat een tientallen kilometers lange klimaatbuffer die water vasthoudt. Bovendien ontstaat een keten van droge en natte natuurgebieden waarin (kwetsbare) planten- en diersoorten zich vrij kunnen ontwikkelen en bewegen.
Dit resulteert in een rijkdom aan landschappen, planten en dieren. De taurossen uit het TaurOs project gaan hierin ook een rol spelen.

Streefbeeld 2020

In onderstaande tabel kun je aanklikken welk natuurgebied je wil bezoeken.

Natuurgebieden in Weert en omgeving
Altweerterheide Blauwe meertje
Kettingdijk Kruispeel, Kalverpeel, Eigen Erf
Laurabossen en militair oefenterrein Wijffelterbroek
Weerter- en Lozer Kempen Delbroek met voormalige stortplaats
Boshoverheide Weerter- en Budeler Bergen
Loozerheide (Nederland) Dorplein met Ringselven, Hoort, Cote d'Or
Lozerheide (België) IJzeren Man Gebied
Weerterbos Mariahof en de Luysen
Smeetshof Stramprooierbroek en Grootbroek
Hasselterbroek Zig en Goort
Stramproy met Stramprooise heide en Areven Tungelroy met Tungelerwallen en 2 Ommetjes
De Krang met Roukespeel en Laagbroek Ell met Heijkersbroek en Waerbrookskoel
Moeselpeel en Kootspeel Roeventerpeel
Peelvennen: Sarsven, Banen, Kwegt, Schoorkuilen De Groote Peel
Tungelroyse beek Leuken en de Leukerbeek
Abeek en Lossing Raam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Blogarchief